Nieuwsblad van de Club van Suikerzakjesverzamelaars

Nummer 5, oktober 2003


Inhoud van dit nummer:

Let op: het downloaden van de afzonderlijke bladen kan soms een tijdje duren. Als gevolg van de illustraties zijn het soms omvangrijke Word-bestanden. Geduld is dus ook hier een schone zaak...


Voorblad voor nummer 5 (22 kb)
Blad 75: Voorwoord bij De Zoethouder nummer 5 (21 kb)
Blad 76: Colofon bij De Zoethouder nummer 5 (36 kb)
Blad 77: Zuidooster Autobusdiensten (221 kb)
Blad 78 - 79: De suikerzakjes van de 'Friesch-Groningsche' (171 kb)
Blad 80 - 81: Het suikerklontje: wie vond het uit? (vervolg) (124 kb)
Blad 82: Suikerzakjes van onze Club (761 kb)
Blad 83 - 84: De B-serie van Van der Valk (129 kb)
Blad 85 - 86: Hoe je mensen snel heel blij kunt makenů (1,8 Mb)
Blad 87: Ledenlijst-mutaties (25 kb)
Blad 88 - 89: Ketjen: een bedrijfsgeschiedenis (162 kb)
Blad 90: Kladpapier- en memobloksuikerzakjes, deel II (91 kb)
Blad 91 - 92: Liesbeth Vergouwe verzamelt suikerzakjes en katten (74 kb)
Blad 93: Nieuws over de ruilbeurs op 18 oktober (74 kb)